PEYC Race Results

Home 
Click on highlighted dates to see results for that day.
Jan 19
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Feb 19
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
All Fleets

A Series (Div 1) Rolling Result

Switch to Open Result

Pos Boat Name Class Sailno Entered R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Yesnaby Dufour 405GL GBR3846L 5 1 3 1 1 3 9dnc 9dnc 9
2 Jota J92S GBR4623L 5 9dnc 9dnc 2 2 5 1 1 11
3 Juno J80 714 5 9dnc 9dnc 5 8dns 1 2 2 18
4 Dragonfly Dehler 32 5860R 6 9dnc 1 6 8raf 4 4 6 21
5 The Black Prince J97e GBR3736L 5 9dnc 2 4 8raf 9dnc 3 5 22
6 Elsa Elan 320 GBR3667L 5 9dnc 5 3 8dns 6 9dnc 4 26
7 FrumiousBandersnatch J70 GBR1050 5 2 4 7 8rtd 9dnc 9dnc 7 28
8 HenceForth Corby 29 GBR2705R 2 9dnc 9dnc 9dnc 9dnc 2 9dnc 3 32

A Series (Div 2) Rolling Result

Switch to Open Result

Pos Boat Name Class Sailno Entered R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Jetstream Hunter 707 GBR7102N 6 1 8 3 3 5 1 2ood 10
2 Braveheart Hunter 707 7110 5 2.5ood 4 2 4 2 15dnc 2 12.5
3 Wild Horse Mustang 30 Mk2 GBR6445T 6 2 2 5 15dnc 3 7 4 16
4 Shoki First 30 ES 3002C 7 4 1 6 7 7 6 1 18
5 Valhalla Hunter 707 7003N 5 3 5 1 6 4 15dnc 15dnc 19
6 Jalapeno Hunter 707 7098 7 4 3 7 11dns 10 2 3 19
7 Dram Elan 31 8828 7 6 6 10 2 11 8 8 30
8 Racing Demon Hunter 707 7084 5 15dnc 15dnc 8 5 8 3 7 31
9 More T Vicar Hunter 707 7052 3 15dnc 15dnc 4 1 1 15dnc 15dnc 36
10 Eurobo Ronautica RO330 GBR8273T 4 15dnc 15dnc 7.5ood 11dns 9 5 5 37.5
11 Synchro Hunter 707 7070 3 15dnc 15dnc 15dnc 15dnc 6 4 6 46
12 Brave Sigma 33 GBR4580 4 15dnc 7 15dnc 8 12 9 15dnc 51
13 Baltika Hunter 707 GBR7121 3 15dnc 15dnc 9 15dnc 13 15dnc 9 61
14 Apollo Hunter 707 7008 1 15dnc 15dnc 15dnc 15dnc 15dnc 10 15dnc 70

A Series (Div 3) Rolling Result

Switch to Open Result

Pos Boat Name Class Sailno Entered R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 Christina 2 Mirage 28 MkII 245 5 11dnc 1 2 2 2 2 7
2 Bounty Hunter Hunter 701 39 6 1 3 4dns 3 1 3 8
3 Salmon Sonata GBR8229N 3 2 2 2.7ood 4 11dnc 11dnc 10.7
4 Hussy H Boat SWE595 2 11dnc 11dnc 11dnc 1 3ood 5 20
5 L'Arc En Ciel Dufour 29 GBR9745T 3 11dnc 11dnc 11dnc 8dnf 3 1 23
6 Naiad First 28 1227C 2 11dnc 4 1 11dnc 11dnc 11dnc 27
7 Shotgun II Hunter 701 2 11dnc 11dnc 11dnc 5 11dnc 4 31
8 Auberge Dufour 1800 719 1 11dnc 11dnc 11dnc 11dnc 11dnc 6 39
9 Nimrod Parker 275 3456L 1 11dnc 11dnc 11dnc 6 11dnc 11dnc 39
10 Vela Parker 275 2820L 1 11dnc 11dnc 11dnc 11dnc 11dnc 8rtd 41