PEYC Race Results

Home 
Click on highlighted dates to see results for that day.
Jul 22
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aug 22
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
All Fleets

Wed A (Div-2 (707)) Rolling Result

Switch to Open Result

Pos Boat Name Class Sailno Entered R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Braveheart 707 GBR7110 6 9ocs 1 1 2 1 1.3ood 3 6.3
2 Jetstream 707 GBR7102N 6 2 3 8 2.3ood 2 5 2 11.3
3 Racing Demon 707 GBR7084 5 1 3ood 9 14dnc 7 3 1 15
4 Eastlander 707 GBR7041N 5 3 4 4 14dnc 3 1 14dnc 15
5 Mojito 707 GBR7042N 6 14dnc 5 2 3 5 12rtd 4 19
6 Wishful Thinking 707 GBR7089 5 14dnc 2 6 11ocs 4 2 14dnc 25
7 Synchro 707 GBR7070 4 4 14dnc 3 1 14dnc 4 14dnc 26
8 Buccaneer 707 GBR7088 7 5 6 13ret 11rtd 9 9 5 34
9 Pocket Battleship 707 GBR7105 6 14dnc 8ret 5 11rtd 8 7 7 35
10 Baltika - Club 707 GBR7121 5 9ret 14dnc 10 11rtd 6 6 14dnc 42
11 Turbulence 707 GBR7081 5 9dnf 14dnc 14dnc 11rtd 10 8 6 44
12 Jalapeno 707 GBR7098 3 14dnc 14dnc 7 11rtd 14dnc 10 14dnc 56
13 Isbean 707 GBR7068 2 14dnc 14dnc 13ret 11rtd 14dnc 14dnc 14dnc 66

Wed A (Div-1) Rolling Result

Switch to Open Result

Pos Boat Name Class Sailno Entered R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Shoki First 30 ES 3002C 6 9ocs 6 1 2 5 1 2.3ood 11.3
2 FrumiousBandersnatch J70 GBR1050 7 1 5 5 3 1 3 6 13
3 Hardslog X 332 GBR7349 5 3 3 4 10dnc 2.8ood 9rtd 1 13.8
4 Dram Elan 31 8828 7 4 1 2 4 3 4 4 14
5 Christina 2 Mirage 28 MkII 245 6 6 2 3 10dnc 6 2 2 15
6 The Black Prince First 35 GBR2187L 7 2 7 6 1 2 5 9rtd 16
7 Brave Sigma 33 GBR4580 6 5 4 4.5ood 6rtd 7 6 3 22.5
8 Wild Horse Mustang 30 Mk2 GBR6445T 2 4.5ood 10dnc 10dnc 10dnc 4 10dnc 5 33.5
9 Salmon Sonata GBR8229N 5 7 8 10dnc 10dnc 8 7 7 37